- Základy práva -
(kurz)


Účelom kurzu Základy práva je získanie prehľadu v základných právnych princípoch, vo fungovaní štátu, v súdnych konaniach, v predpisoch a v právnych odvetviach.

Účastíci kurzu pracujú s reálnymi dokumentmi a pod vedením lektora samostatne riešia právne situácie. Získané vedomosti sa priebežne overujú krátkymi testami, ktoré sú vyhodnocované anonymne.

Základy práva sú určené pre každého občana a ich cieľom je získanie základného právneho vedomia, ktoré je v súčasnosti na školách značne zanedbávané. Zvlášť užitočné sú tieto vedomosti pre tých, ktorí chcú začať podnikať, prípadne sa chcú uchádzať o verejnú funkciu (poslanci, starostovia).

V závere kurzu môžu účastníci overiť svoje vedomosti písomnou skúškou, na základe ktorej sa vystavuje potvrdenie o absolvovaní kurzu (s hodnotením).

Cena: 100 eur/osoba
Rozsah kurzu: 10 týždňov (2 x 45 min. týždenne)
Maximálny počet účastníkov: 15
Miesto konania: Žilina
Termín: podľa záujmu
Kontakt pre záujemcov: halamao@gmail.com


- Kataster a nehnuteľnosti -
(kurz)


Účelom kurzu Kataster a nehnuteľnosti je získanie vedomostí z oblasti práva nehnuteľností (t. j stavieb, pozemkov, bytov a nebytových priestorov). Účastníci v kurze pracujú s reálnymi dokumentami (ich kópiami) a riešia praktické právne situácie. Lektor výučbu obohacuje o skúsenosti z právnej praxe.

Získané vedomosti sa priebežne overujú krátkymi testami, ktoré sú vyhodnocované anonymne.

S nehnuteľnosťami sa v živote stretne každý, preto môže byť tento kurz užitočný pre širovkú verejnosť. Primárne je však určený tým, ktorí v rámci svojej profesie pracujú s nehnuteľnosťami - realitným maklérom, advokátom, notárom, správcom majetku, geodetom, architektom, štátnym úradníkom.

V závere kurzu môžu účastníci overiť svoje vedomosti písomnou skúškou, na základe ktorej sa vystavuje potvrdenie o absolvovaní kurzu (s hodnotením).

Cena: 100 eur/osoba
Rozsah kurzu: 10 týždňov (2 x 45 min. týždenne)
Maximálny počet účastníkov: 15
Miesto konania: Žilina
Termín: podľa záujmu
Kontakt pre záujemcov: halamao@gmail.com


- Mgr. Ondrej Halama -
(lektor)


Po dokončení štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského sa v ďalšom profesionálnom živote zameral na kataster a nehnuteľnosti. Sedem rokov pracoval na katastrálnom úrade a krátko prevádzkoval realitnú kanceláriu. V roku 2014 vyšiel vo vydavateľstve Wolters Kluwer jeho Komentár ku katastrálnemu zákonu, v roku 2019 vydal knihu Pozemky, Stavby, Byty.

Už od štúdia sa venuje zvyšovaniu právneho vedomia u bežných občanov, a to najmä publikačnou a osvetovou činnosťou.

S jeho článkami sa stretnete na blogu ondrejhalama.blog.sme.sk, ale aj v novinách, na odborných portáloch a konferenciách.


- Publikácie a články -
Katastrálny zákon - komentár (vypredaný)


Pozemky, Stavby, Byty (kniha)


Nepresné zápisy v katastri má na svedomí aj minulosť (hnonline.sk)


Zmluva (smlouva) – pojem a jeho významy (lexforum.sk)


Súkromnoprávne predbežné otázky v konaniach na úseku katastra (skgeodesy.sk)


„Sporné“ predbežné otázky vo vkladovom konaní (najpravo.sk)


ondrejhalama.blog.sme.sk (blog)


e-mail: halamao(a)gmail.com
adresa: Mgr. Ondrej Halama, Gaštanová 52, Žilina
IČO: 44129599
© 2017-2019 | ondrejhalama.sk